haber

TUCBS METAVERİ ENTEGRASYON ÇALIŞMALARINA KATILDIK

8.6.2022

Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, gelişimini bu yönde şekillendiren Belediyemiz, TUCBS entegrasyon çalışmalarına katılarak, Adıyaman il merkezi için oluşturulan 30'a yakın katmanın metaverisini oluşturdu.

Vatandaşa hizmet ederken teknolojiden fazlasıyla yararlanan Belediyemiz, şimdide Cumhurbaşkanlığı Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) entegrasyon çalışmalarına katıldı.

Bilgi İşlem Müdürlüğümüz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen TUCBS Entegrasyon Çalıştayı hakkında bilgi veren yetkililerimiz, TUCBS Adıyaman il merkezi için oluşturulan 30'a yakın katmanın metaverisinin oluşturulduğunu dile getirdi. Bu kapsamda mahalle, yol, bina, numarataj, bağımsız bölüm, parsel, mezarlık, park ve bahçeler, uygulama imar planı, katı atık alanları, trafik katmanları (otobüs, minibüs güzergahlar ve duraklar), içme suyu hattı ve bağlantı noktaları, kanalizasyon hattı ve bacaları, yağmur suyu hattı, bacaları ve ızgara hatları, hali hazır harita üretimi ve deprem toplanma alanları gibi Coğrafi Bilgi Sistemi katmanlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sisteme entegre edilip kayıt altına alındığını sözlerine ekledi.

Online olarak düzenlenen çalıştayda, coğrafi verilerin TUCBS Coğrafi Veri Standartlarına uyumlaştırılması ve TUCBS ile entegrasyonunun sağlanması amacıyla kapasite geliştirme ve veri entegrasyon çalışmalarının başarıyla tamamlandığını da sözlerine ekleyen yetkililerimiz, tamamlanan entegrasyon çalışmalarının kurumların coğrafi veri servisleri ve metaverilerinin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu aracılığıyla kullanıcıların erişimine sunulacağını dile getirdi.