İmar planı değişikliği

1.1.0001

Aşağıda Mahalle adı, Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

Planlara ait paftalar 20/09/2022 - 20/10/2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Plan İşlem Numarası

Altınşehir

3829, 3830, 3831, 3834, 3836, 3838, 3840, 3841, 3847

-

08.09.2022/380

Revizyon İmar Planı

NİP:02810171

UİP:02971696

Turgut Reis

790

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19

08.09.2022/381

Yapı Nizamı

UİP:02456315