Adıyaman (Merkez) İçmesuyu Şebekesi İnşaatı İşi

1.1.0001

İHALEYE DAVET

T.C.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Adıyaman (Merkez) İçmesuyu Şebekesi İnşaatı İşi 

Adıyaman Belediye Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT 2) kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)'na devredilen Hibeden İLBANK aracılığıyla temin edilen bölümü ile yapılacak “Adıyaman (Merkez) İçmesuyu Şebekesi İnşaatı İşi” işini AFD ihale usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.    

          Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 12/10/2022’den itibaren 119 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 600.000 Avro veya eşdeğeri[1] tutarda bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese saat 14:00 kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün aşağıdaki adreste saat 14:30’da açılacaktır. 

İlgilenen firmalar ‘www.adiyaman.bel.tr’, ‘www.ilbank.gov.tr’ detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler. 

 

İhale dosyası hakkında bilgi alma, açıklama talebinde bulunma ve teklif teslim yeri:

Dikkatine: ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Adres: Karapınar Mah. Petrol Cad. No:85 Adıyaman Merkez        

Şehir: ADIYAMAN  

Posta Kodu: 02100

Ülke: Türkiye 

Telefon: +90 416 202 19 64, Dahili:1431

Elektronik posta adresi: suisleri@adiyaman.bel.tr

 

Tekliflerin açılacağı yer:

Adres: Hoca Ömer Mahallesi Gölebatmaz Cad. No:2 

Belediye Meclis Salonu 

Merkez/ Adıyaman    

Şehir: ADIYAMAN

Ülke:   TÜRKİYE


 


[1] Teklif isteme dokümanı, Bolum II Teklif Bilgi Formu (TBF) , TST 19.1 e bakınız.

 

 

 

 

 

Teklif Talebi

Küçük İşler

(Tek Zarfta Teklif Verme Süreci)

 

Ülke: TÜRKİYE

Projenin Adı: Belediye Hizmetleri Projesi-I

İşin Adı: Adıyaman (Merkez) İçmesuyu Şebekesi İnşaatı İşi

Borçlanma No./Kredi No./ Hibe No: CTR 1075 

Teklif Talebi Referans No: AFD ADY W1

 

 

  1. Avrupa Birliğince Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT 2) kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)'na devredilen hibeden; İLBANK, Belediye Hizmetleri Projesi-I maliyetinin karşılanması için finansman sağlamıştır. ILBANK bu kapsamda sağlanan fonların bir kısmını Adıyaman (Merkez) İçmesuyu Şebekesi İnşaatı İşisözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı planlamaktadır.
  2. Bu doğrultuda, ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü uygun şartlara sahip İsteklileri inşaat sözleşmesi süresi 36 ay ve Kusur Sorumluluk Süresi 12 ay olacak şekilde aşağıdaki iş kalemlerinin Adıyaman (Merkez) İçmesuyu Şebekesi İnşaatı İşi için kapalı zarf içinde Teklif vermeye davet etmektedir.

 

Bu Sözleşmenin kapsamındaki iş ve işlemler aşağıdaki gibidir: 

  • Muhtelif çap ve cinste borulardan oluşan 549 km İçmesuyu şebekesi, evsel bağlantı hatlarının, iletim ve terfi hatları ile üzerlerinde bulunan sanat yapılarının (vana odası, debi ölçüm odası, basınç kırıcı vana odası, tahliye, vantuz, yangın hidrantı vb) ve ekipman montajlarının  yapılması,
  • 10.000 m3 kapasiteli Su Deposunun inşaatı ve Elektro – Mekanik ekipmanlarının montajı,
  • SCADA sisteminin kurulması 
  • İş kapsamında olan ve ihtiyaç duyulacak bütün tesislere ait enerji izinlerinin alınması/yenilenmesi, elektrik işlerinin yapılması, gerekmesi halinde tasarla+inşa et yöntemiyle işletmeye hazır halde yapılması,
  • Söz konusu işlerin kapsamında sökülen/bozulan asfalt, parke taş vb yol kaplamaları ile tretuvarların ve yeşil alanların yapılması/eski haline getirilmesi,
  • İşin yapımı için gerekli olabilecek her türlü hesap, tasarım, test ve analizlerin yapılması/yaptırılması

İş ve İşlemlerin tanım ve tarifleri sözleşme eki olan Şartnameler, Tasarım Dosyaları, Mahal Listeleri ve Birim Fiyat Pozları Tariflerinde belirtilmektedir.

İmalata esas metrajlar Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmiştir. Yüklenici Birim Fiyat Teklif cetvelindeki metrajları dikkate alacaktır.

 

Bütün dokümanlarda verilen bilgiler doğrultusunda iş kapsamında yer alan bütün tesislerin tam ve eksiksiz olarak yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi esastır.

 

3.  İhale süreci AFD'nin Ekim 2019 tarihli "Yabancı Ülkelerdeki AFD Finansmanlı Sözleşmelere İlişkin Satın alma Kılavuzu'nda" ("Satın alma Yönetmelikleri") belirtildiği şekilde Teklif Talebi kullanılarak uluslararası rekabete açık Satın alma yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın alma Yönetmeliklerinde tanımlandığı şekilde tüm İsteklilere açıktır.

 

Uygun şartlara sahip olup, konuya ilgi duyan İstekliler ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüden (suisleri@adiyaman.bel.tr) bilgi alabilecek ve aşağıda belirtilen adreste 09.00 ila 17.00 arası mesai saatlerinde ihale dokümanını inceleyebilecektir.

 

4. Uygun şartlara sahip olup, konuya ilgi duyan İstekliler Türkçe hazırlanmış olan ihale dokümanını aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunmak ve 2.500,00 TL tutarındaki ücreti ödemek suretiyle satın alabilecek olup, söz konusu ücret iade edilmeyecektir. Söz konusu ödeme TR 690001200918100007000002  numaralı banka hesabına Sözleşme No: AFD ADY W1 için olduğu yazılarak doğrudan yatırılmak suretiyle yapılacaktır. İhale Dokümanı posta/kurye servisi yoluyla, elden veya eposta ile gönderilecektir.

 

5. Teklifler en geç 12/10/2022 tarihinde saat 14.00'da veya öncesinde aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Elektronik olarak gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. Geç teslim edilen teklifler reddedilecektir. Teklifler İsteklilerin tayin ettiği temsilcileri ve katılmak isteyen herkesin huzurunda 12/10/2022 tarihinde saat 14.30'da aşağıdaki adreste alenen açılacaktır.

 

6. Her Teklifin ekinde 600.000 Avro veya eşdeğeri[1] tutarında birer "Geçici Teminat" bulunacaktır.

 

7. Yukarıda bahsi geçen adres şöyledir:

 

İhale dosyası hakkında bilgi alma, açıklama talebinde bulunma ve teklif teslim yeri:

Dikkatine: ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Adres: Karapınar Mah. Petrol Cad. No:85 Adıyaman Merkez    

Şehir: ADIYAMAN  

Posta Kodu: 02100

Ülke: Türkiye 

Telefon: +90 416 202 19 64, Dahili:1431

Elektronik posta adresi: suisleri@adiyaman.bel.tr

 

Tekliflerin açılacağı yer:

Adres: Hoca Ömer Mahallesi Gölebatmaz Cad. No:2 

Belediye Meclis Salonu 

Merkez/ Adıyaman           

Şehir: ADIYAMAN

Ülke:   TÜRKİYE


 


[1] Teklif isteme dokümanı, Bolum II Teklif Bilgi Formu (TBF) , TST 19.1 e bakınız.

 

 

Request for Bids

Small Works

(One-Envelope Bidding Process)

 

Country: TÜRKİYE

Name of Project: Municipal Services Project-I

Contract Title: Construction of Adıyaman (Center)Drinking Water Network

Loan No./Credit No./ Grant No.: CTR 1075

RFB Reference No.: AFD ADY W1

 

1. In the capacity of Financial Support Programe for Refugeesin Turkey (FRIT 2) funded by EU and delegated to French Development Agency ( “AFD”), İLBANK supplied fundingto meet the cost of Municipal Services Project –I. ILBANK intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for the Construction of Adıyaman (Center) Drinking Water Network

 

2. The Adıyaman Municipality, Directorate of Water and Wastewater now invites sealed Bids from eligible Bidders for the construction of below items in Constrıction of Adıyaman Center Drinking Water Network whose contract duration will be 36 months construction and 12 months for defects Liability Period.

 

The works within the scope of this Agreement are as follows:

• Installation of 549 km drinking water network consisting of pipes of various diameters and types, domestic connection lines, transmission and pumping lines, and the civil structures (valve room, flow measurement room, pressure breaker valve room, discharge valve, air release valve, fire hydrant, etc.) and equipment. ,

• Construction of 10.000 m3 capacity Water Tank and installation of Electro - Mechanical equipment,

• Establishment of SCADA system

 

• Obtaining/renewing energy permits for all facilities that are within the scope of the work and that will be needed, performing electrical works, making them ready for operation with the design+build method, if necessary,

• Constructing/restoring road pavements, pavements and green areas, such as asphalt, cobblestone, etc., which have been dismantled/deteriorated within the scope of the aforementioned works,

• Carrying out all kinds of calculations, designs, tests and analyzes that may be required for the construction of the work.

The definitions and descriptions of the Works and Transactions are specified in the Specifications, Design Files, Site Lists and Unit Price Poses that are annexed to the contract.

 

Quantities based on production are specified in the Unit Price Offer Table. The Contractor shall consider the quantities in the Unit Price Offer table.

 

In line with the information given in all documents, it is essential that all facilities within the scope of the work are fully and completely constructed and ready for operation.

 

3. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the AFD’s “Procurement Guidelines for AFD-Financed Contracts in Foreign Countries” October 2019(“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations.

 

Interested eligible Bidders may obtain further information from Adıyaman Municipality, Directorate of Water and Wastewater (suisleri@adiyaman.bel.tr r) and inspect the bidding document during office hours 09:00 to 17:00 hoursat the address given below.

 

4. The bidding document in Turkish may be purchased by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 2.500,00 TL. The method of payment will be direct deposit to bank account number TR 690001200918100007000002 mentioning the payment is for AFD ADY W1. The bidding document will be sent via courier, hand delivery or by e-mail.

 

5. Bids must be delivered to the address below on or before 14:00 and 12/10/2022. Electronic Bidding will will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below on 14:30 and 12/10/2022.

 

6. All Bids must be accompanied by a “Bid Security” of 600.000 EUR or equivalent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. The addresses referred to above are:

 

Place for obtaining further information regarding the bid documents, requesting clarifications and submitting bids:

For the attention of: Adıyaman Municipality, Directorate of Water and Wastewater

Address: Karapınar Mah. Petrol Cad. No:85 Adıyaman Merkez

City: ADIYAMAN

Post Code: 02100

Country: Türkiye

Tel: +90 416 202 19 64, Internal Number:1431

E-mail: suisleri@adiyaman.bel.tr

 

 

Place for opening of bids:

Address: ​Hoca Ömer Mahallesi Gölebatmaz Cad. No:2

Belediye Meclis Salonu

Merkez/ Adıyaman​

City: ​ADIYAMAN

Country: TÜRKİYE