Share

İhale İlanı

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

              Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamından alınan 04.01.2017 tarih  2 ve 7 nolu, 20.02.2017 tarih  8,9,10 ve11 nolu ile 03.03.2017 tarih  12,13 ve 14 nolu onay belgelerine istinaden mülkiyetleri Belediyemize ait Siteler mahallesi Kahta yolu üzeri yeni Adıyaman otogarı içinde bulunan  minibüs yazıhanesi, dükkan, 1 ve 2 nolu umumi bay-bayan WC, 2 nolu kafeterya, 1 ve 2 nolu yıkama-yağlama yerinin kira ihaleleri ayrı ayrı olarak mevcut haliyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. ve müteakip maddeleri gereği açık teklif ihale usulü ile 1(bir) yıllığına kiraya verilme işi ve Bahçecik Mahallesi canlı hayvan pazarı içi 29 nolu büyükbaş hayvan barınak yeri ile Siteler Mahallesi yaş sebze ve meyve hali idari bina altında bulunan ve  mevcut haliyle kiraya verilecek dükkan (büfe) ve pide fırınının kira ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, 36. ve müteakip maddeleri gereği kapalı teklif ihale usulü ile ayrı ayrı 1 (bir) yıllık kiraya verilme işi ihalesi yapılacaktır.

      Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden temin edilebilir veya görülebilir. 

            İhale, Belediyemiz Encümen salonunda 28.03.2017 Salı günü saat 15:00’te Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve müteakip maddeleri gereği açık artırma teklif ihale usulü ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, 36. ve müteakip maddeleri gereği kapalı teklif ihale usulü ile 1 (bir) yıllık kiraya verilme işi ihalesi yapılacağından ilgililerin en geç 28.03.2017 Salı günü saat:15:00’e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Oluşturulma Tarihi : 22.03.2017