Share

İhale İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

              Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamından alınan  21.11.2017 tarih 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 66  nolu onay belgelerine istinaden mülkiyetleri Belediyemize ait Eskisaray Mahallesi Eskisaray camii yanı yeni şire pazarı içinde bulunan  15 adet dükkanımızın kira ihaleleri, ayrı ayrı olarak mevcut haliyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, 36. ven  müteakip maddeleri gereği kapalı teklif ihale usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden temin edilebilir veya görülebilir.

            İhale, Belediyemiz Encümen salonunda 20.12.2017 Çarşamba günü saat 13:30’da Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36. ve müteakip maddeleri gereği kapalı teklif ihale usulü ile 1 yıllık kira ihalesi yapılacağından, ilgililerin en geç 20.12.2017 Çarşamba günü saat:13:30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Oluşturulma Tarihi : 12.12.2017