Share

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

          Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü, Belediyemiz sınırlarında bulunan Sıhhi, Gayrisıhhi (2. ve 3.  sınıf), Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması işlemleri 1 Müdür ve 3 personel ile yürütülmektedir. İş yerlerinin denetlenmesi ise Zabıta Müdürlüğü marifetiyle yürütülmektedir. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 3572 Sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnameye dayanılarak hazırlanan 2005 / 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma yönetmelik hükümlerine göre görev yapmaktadır.

Oluşturulma Tarihi : 21.01.2015