Share

İmar Planı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

       Aşağıda Mahalle adı ile Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için uygulama imar ve imar planı değişikliği yapılmıştır.

       Uygulama imar planı ve İmar planı değişikliklerine ait paftalar 24/03/2017 - 24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

        194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planı değişikliklerine askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Yenimahalle

3375

1 parselin kuzeyinde bulunan pazar alanı

07.03.2017/54

Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı

 

Mehmet Akif

390

62, 141, 142, 143, 144, 168, 170

09.03.2017/61

İmar Yolu

     

Oluşturulma Tarihi : 24.03.2017