Share

İmar Planı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

     Aşağıda Mahalle adı ile Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için uygulama imar ve imar planı değişikliği yapılmıştır.

     Uygulama imar planı ve İmar planı değişikliklerine ait paftalar 23/02/2017 - 23/03/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

     3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planı değişikliklerine askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Bahçecik

417

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

06.02.2017/30

Kat Yüksekliği

 

Eskisaray

166

12

07.02.2017/36

Kütle Yapı

Hocaömer

116

19

07.02.2017/37

Kütle Yapı

Malazgirt

822

369

08.02.2017/38

Sosyal Tesis Alanı

Sağlık Tesis Alanı

Yenimahalle

1048

185, 186, 187

09.02.2017/43

Ada Ayırım Çizgisi

     

Oluşturulma Tarihi : 23.02.2017