Share

İmar Planı Değişikiliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR 

     Aşağıda Mahalle adı ile Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için uygulama imar ve imar planı değişikliği yapılmıştır.

     Uygulama imar planı değişikliğine ait paftalar 13/06/2018 - 13/07/2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

     3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planı değişikliklerine askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Örenli

 

55

9

07.06.2018/73

Yaşlı Bakım Evi

                                                                                                             

Oluşturulma Tarihi : 12.06.2018