Share

Revizyon İmar Planı Değişikliği

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR 

         06/02/2018 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanmış olan Adıyaman Merkez 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların bir kısmı 12.04.2018 tarih ve 55 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilmiştir.

         Kabul edilen itirazlara ait plan paftaları 23/05/2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planlarına askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.  

Oluşturulma Tarihi : 23.05.2018