Share

İhale İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

              Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamından alınan 04.04.2017 tarih  15, 16, 17, 18, 19 ve 20  nolu onay belgelerine istinaden mülkiyetleri Belediyemize ait satış ihalesi yapılacak olan 6 adet faal durumdaki otomobilimizin satış ihaleleri ayrı ayrı olarak mevcut haliyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46, 47. ve müteakip maddeleri gereği açık artırma ihale usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden temin edilebilir veya görülebilir.

 

            İhale, Belediyemiz Encümen salonunda 27.04.2017 Perşembe günü saat 15:00’te Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46, 47. ve müteakip maddeleri gereği açık artırma ihale usulü ile yapılacağından ilgililerin en geç 27.04.2017 Perşembe günü saat:15:00’e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

Oluşturulma Tarihi : 18.04.2017