• Haberler

 • BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Yönetmeliği

  Misyonumuz

     Belediyemizde bilgi ve teknolojiyi üretecek tüm faaliyetlere yardımcı ve destek olmak, Belediyemiz tüm birimlerinin iş yürütme ve geliştirme süreçlerini en gelişmiş bilgi teknolojileri ile sağlayarak donanımsal ve yazılımsal gereksinimlerini karşılamak suretiyle Olabildiğince hızlı, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak.

  Vizyonumuz

    Bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulamak, yaygın bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak, iş süreçleri açısından toplam kalitesi yüksek bilişim yönüyle tercih edilen bir kurum olmak.

   

  YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

  Müdürlüğün Görevleri

  • Belediyemize bağlı iç ve dış birimlerin yazılım, donanım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli teknik desteği vermek. 
  • Belediyemize bağlı tüm birimlerin ve kente dair verilerinin güncel tutulması ile ilgili olarak; saha çalışması, kamu kurum kuruluşları ile veri alış-verişi ve müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak.
  • Tüm birimlerin kendi çalışma esaslarına göre hazırlanmış olan Otomasyon programının sorunsuz çalışmasını ve birimler arası ortak olan konularda veri formatları oluşturarak, birimlerin ihtiyacı olan programsal değişiklerin yapılmasını sağlamak. 
  • Belediyemize bağlı iç ve dış birimlerin ağ yapısının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.
  • Müdürlüklerin kullandıkları verileri kontrol ederek hataların önlenmesini sağlamak.
  • Yazılım ve donanım aksaklıklarını gidererek sistemin sürekliliğini sağlamak. 
  • Verilerin güvenliğini sağlamak.
  • Belediyemize bağlı olan iç ve dış müdürlüklerin kullandıkları yazılım ve donanımlar ile ilgili gerekli eğitimler vermek.
  • Tüm birimlerin bilgisayar ve çevre birimleri arızalarını gidermek, birimlere gerekli olan donanım ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlamak. 
  • Kent Bilgi Sistemine yönelik, Coğrafi Bilgi Sistemi bilgilerinin hazırlanması ve bu bilgilerin ilgili müdürlükler tarafından güncel tutulması için gerekli koordinasyonu sağlamak. 
  • Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm bağımsız birimlerin, ilgili birimlerce tespiti ile koordinasyonu sağlayarak, taşınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki diğer bilgilerin ilişkilendirilmesini gerçekleştirmek,
  • Teknolojik gelişmeleri izlemek ve belediyenin gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.
  • Belediye ihtiyaçlarının gelecekteki durumlarını analiz etmek ve yöntem belirleyip, başkanlık makamına bilgi vermek.

  Müdürlüğün Yetkileri

  Bilgi İşlem Müdürlüğü, yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

  Müdürlüğün Sorumlulukları

  Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen yasa, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen sorumluluklarını özenle yerine getirmekle sorumludur. 

  TEŞKİLAT YAPISI:

  • Yazılım Birimi
  • Donanım Birimi
  • Numarataj Birimi
  • AKOS Birimi
  • Satın Alma ve Yazı İşleri Birimi

  STRATEJİK AMAÇ: 

  Belediyenin ve bağlı bütün birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü bilginin denetlenebilirliğini sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda güvenli ve sürekli sunulması.

  HEDEF: 

  Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması.

 • Mevzuat